Υπηρεσίες

Γαστρεντερογικού - Ηπατολογικού Κέντρου

 • Γαστροσκόπηση
 • Κολονοσκόπηση
 • Σπαστική κολίτιδα
 • Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
 • Διάρροιες
 • Αιμορροϊδοπάθεια
 • Αίμα στα κόπρανα

 • Ελκώδης κολίτιδα
 • Καρκίνος παχέος εντέρου
 • Δυσκοιλιότητα
 • Αναιμία
 • Επιγαστραλγία
 • Δυσπεψία

 • Μετεωρισμός
 • Ναυτία
 • Οπισθοστερνικό άλγος
 • Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση
 • Ηπατοπάθειες